Hizmetlerimiz

Serbest Dolaşıma Giriş

İthal edilecek eşya ile ilgili fizibilite çalışmasının yapılması.
Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
Door to Door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.
Ordino alınması.
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasniflerinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
Küşat yapılması.
Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
İlgili firmaların vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

İhracat

İhrac edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması.
Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.(Telafi Edici Vergi)
Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tastikinin alınması.
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi.
İhrac edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması.
Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
Evrak teslim formu ile evrakın tarafınıza teslimi.
Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

Diğer Gümrük İşlemleri

Transit işlemleri.
Posta gümrük işlemleri.
Akaryakıt ve kumanya ile ilgili işlemler.
Yat işlemleri.
Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler.
Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna.
Geri gelen eşya işlemleri.
Sınır ticareti işlemleri.

Diğer Hizmetler

Ay sonu hesap mutabakatı,
Aylık işlem raporu,
İşlemin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporunun verilmesi.
Dijital arşiv hizmeti.
Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımının sağlanması.
Uygulama ile ilgili olarak müşteri personeline eğitim verilmesi.
Her türlü çözüm ortaklığı tesisi.
Her sene sonunda dijital arşivin Cd ortamında sunulması

Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı sermaye ve teşvik mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı.
Dış ticaret rejimleri.
Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı.
4458 sayılı gümrük kanunu danışmanlığı.
Serbest bölge danışmanlığı.
Dijital Arşiv
Retaş Gümrük Mevzuatı kapsamında ki tüm işlemlerin takibi ve uygulanması aşamalarında hizmet vermektedir.

Retaş Gümrükleme

Firmamız Gümrük Kanunu ve mevzuatın gümrük müşavirlerine verdiği yetki ve izin çerçevesinde tüm gümrük işlemlerinizin mevzuata uygun olarak güvenli, minimum süre ve maliyet ile sonuçlandırılmasını esas alan bir anlayışı benimsemiştir.

İletişim


1479 Sokak No.15 Kristal II İş Merkezi K.2 D.7 35220 Alsancak İzmir


0232 450 0 333
0232 988 10 15

TOP